ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
12 ส.ค. 62 วันแม่แห่งชาติ
09 ส.ค. 62 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
28 ก.ค. 62 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา
15 ก.ค. 62 กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
14 ก.ค. 62 กิจกรรม BIKE FOR LEARNERS ปั่นเพื่อน้อง ครั้งที่ 1
โรงเรียนบ้านพรุพ้อ
11 ก.ค. 62 ถึง 12 ก.ค. 62 การแข่งขันกีฬา-กรีฑา คูหาสัมพันธ์
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย
05 ก.ค. 62 วันสถาปนาโรงเรียน
- ให้นักเรียนนำปิ่นโตมาคนละ 1 เถา
- พระภิกษูสงฆ์ฉันท์อาหารเพล
- นักเรียน ผู้ปกครองและครูรับประทานอาหารร่วมกัน
โรงเรียนบ้านพรุพ้อ
30 มิ.ย. 62 อบรมพัฒนาบุคลกร
เทศบาลตำบลกำแพงเพชร