ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
02 มี.ค. 63 ถึง 03 มี.ค. 63 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562
12 ก.พ. 63 ถึง 14 ก.พ. 63 เข้าค่ายลูกเสือ
01 ก.พ. 63 สอบ O-NET
16 ม.ค. 63 กิจกรรมวันครูแห่งชาติ
10 ม.ค. 63 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563
01 พ.ย. 62 ประกาศผลสอบ/เปิดภาคเรียนที่ 2/2562
โรงเรียนบ้านพรุพ้อ โรงเรียนบ้านพรุพ้อ
11 ต.ค. 62 ปิดภาคเรียนที่ 1/2562
03 ต.ค. 62 ถึง 04 ต.ค. 62 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2562
โรงเรียนบ้านพรุพ้อ โรงเรียนบ้านพรุพ้อ
01 ต.ค. 62 ถึง 02 ต.ค. 62 แข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 (ระดับเขตพื้นที่)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
17 ก.ย. 62 แข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 (ระดับเครือข่าย)
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย เครือข่ายคูหาสัมพันธ์
12 ก.ย. 62 กิจกรรมลูกเสือ คูหาโมเดล
โรงเรียนบ้านพรุพ้อ โรงเรียนบ้านพรุพ้อร่วมกับเครือข่ายคูหาสัมพันธ์
27 ส.ค. 62 ถึง 28 ส.ค. 62 นักเรียนชั้น ป.6 เข้าค่ายอบรมคุณธรรม
สำนักปฏิบัติธรรมวัดเกาะบกรัตนาราม เครือข่ายคูหาสัมพันธ์
12 ส.ค. 62 วันแม่แห่งชาติ
09 ส.ค. 62 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
โรงเรียนบ้านพรุพ้อ
28 ก.ค. 62 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา
15 ก.ค. 62 กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
14 ก.ค. 62 กิจกรรม BIKE FOR LEARNERS ปั่นเพื่อน้อง ครั้งที่ 1
โรงเรียนบ้านพรุพ้อ
11 ก.ค. 62 ถึง 12 ก.ค. 62 การแข่งขันกีฬา-กรีฑา คูหาสัมพันธ์
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย
05 ก.ค. 62 วันสถาปนาโรงเรียน
- ให้นักเรียนนำปิ่นโตมาคนละ 1 เถา
- พระภิกษูสงฆ์ฉันท์อาหารเพล
- นักเรียน ผู้ปกครองและครูรับประทานอาหารร่วมกัน
โรงเรียนบ้านพรุพ้อ
30 มิ.ย. 62 อบรมพัฒนาบุคลกร
เทศบาลตำบลกำแพงเพชร