ประกาศ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 79.87 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อหนังสือ ปีการศึกษา2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 106.2 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 123.05 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 110.24 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปรกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 115.2 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการตรวจหาเชื้อโควิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 116.23 KB