ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการอำนวย สุวรรณชาตรี นำคณะครูและนักเรียนร่วมขบวนแห่หมรับ เนื่องในประเพณีบุญสารทเดือนสิบ (อ่าน 15) 07 ต.ค. 62
สรุปผลกิจกรรมการแข่งขัน“งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน”ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 17 กันยายน 2562 (อ่าน 94) 19 ก.ย. 62
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี (คูหาโมเดล) เข้าฐานครั้งที่ 2 เรื่อง เงื่อนและระเบียบแถว (อ่าน 63) 13 ก.ย. 62
โครงการค่ายเสริมธรรม นำปัญญา ณ สำนักปฏิบัติ-ธรรมวัดเกาะบกรัตนาราม (อ่าน 45) 09 ก.ย. 62
โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านพรุพ้อ (อ่าน 34) 09 ก.ย. 62
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง จัดนิทรรศการและให้ความรู้แก่นักเรียน ในหัวข้อ “สัตว์ป่าสงวน” (อ่าน 36) 09 ก.ย. 62
วันแม่แห่งชาติ (อ่าน 66) 09 ส.ค. 62
ผู้อำนวยการ ครูและคณะกรรมการสภานักเรียน ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ การรักน้ำเฉลิมพระเกียรติ (อ่าน 76) 08 ส.ค. 62
ผู้อำนวยการ คณะครูร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (อ่าน 58) 08 ส.ค. 62
กิจกรรมตักบาตร-ทำบุญ เนื่องในวันครบรอบวันสถาปนา 57 ปี โรงเรียนบ้านพรุพ้อ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 256 (อ่าน 75) 05 ก.ค. 62
พิธีสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ พ.ศ. 2562 (อ่าน 61) 01 ก.ค. 62
การอบรมพัฒนาครูหลักสูตรการสร้างเครืองข่ายชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) (อ่าน 81) 01 ก.ค. 62
ผู้อำนวยการอำนวย สุวรรณชาตรี เข้าร่วมพิธีเปิดงานกีฬาสีโรงเรียนบ้านควนขันและชมกีฬามวยและปันจัตสีรัต (อ่าน 79) 21 มิ.ย. 62
การจัดสอบ เพื่อประเมินนักเรียนด้านการอ่านออก-เขียนได้ (อ่าน 121) 20 มิ.ย. 62
โครงการฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัย โดย โรงเรียนสอนขับรถพิธานพาณิชย์ (อ่าน 99) 20 มิ.ย. 62
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 71) 13 มิ.ย. 62
กิจกรรม CSR โดย นักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร 28/5/62 (อ่าน 94) 28 พ.ค. 62
กิจกรรม BIKE FOR LEARNERS ปั่นเพื่อน้อง ครั้งที่ 1 (อ่าน 137) 26 พ.ค. 62
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 17 พ.ค. 2562 (อ่าน 91) 18 พ.ค. 62