ข้อมูลการติดต่อ
ข้อมูลการติดต่อ
โรงเรียนบ้านพรุพ้อ
5509 หมู่ที่ 10 ถนน พรุพ้อ- ทุ่งเคี่ยม   ตำบลท่าชะมวง  อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 90180
เบอร์โทร : 0945583137
อีเมล์ : 
kantapongseebua@gmail.com