ข้อมูลการติดต่อ
ข้อมูลการติดต่อ
โรงเรียนบ้านพรุพ้อ
5509 หมู่ที่ 10 ถนน พรุพ้อ- ทุ่งเคี่ยม   ตำบลท่าชะมวง  อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 90180
เบอร์โทร : 0862896917
อีเมล์ : Junsurasak@gmail.com