คณะผู้บริหาร

นายอำนวย สุวรรณชาตรี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา