ข่าวประชาสัมพันธ์
วันพฤหัสบดีที่ ๑0 กันยายน พ.ศ.256๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านพรุพ้อ จัดอบรมคุณธรรม
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 2563,15:40   อ่าน 115 ครั้ง