ข่าวประชาสัมพันธ์
วันแม่แห่งชาติ (อ่าน 17) 09 ส.ค. 62
ผู้อำนวยการ ครูและคณะกรรมการสภานักเรียน ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ การรักน้ำเฉลิมพระเกียรติ (อ่าน 12) 08 ส.ค. 62
ผู้อำนวยการ คณะครูร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (อ่าน 13) 08 ส.ค. 62
กิจกรรมตักบาตร-ทำบุญ เนื่องในวันครบรอบวันสถาปนา 57 ปี โรงเรียนบ้านพรุพ้อ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 256 (อ่าน 34) 05 ก.ค. 62
พิธีสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ พ.ศ. 2562 (อ่าน 25) 01 ก.ค. 62
การอบรมพัฒนาครูหลักสูตรการสร้างเครืองข่ายชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) (อ่าน 32) 01 ก.ค. 62
ผู้อำนวยการอำนวย สุวรรณชาตรี เข้าร่วมพิธีเปิดงานกีฬาสีโรงเรียนบ้านควนขันและชมกีฬามวยและปันจัตสีรัต (อ่าน 48) 21 มิ.ย. 62
การจัดสอบ เพื่อประเมินนักเรียนด้านการอ่านออก-เขียนได้ (อ่าน 46) 20 มิ.ย. 62
โครงการฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัย โดย โรงเรียนสอนขับรถพิธานพาณิชย์ (อ่าน 46) 20 มิ.ย. 62
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 37) 13 มิ.ย. 62
กิจกรรม CSR โดย นักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร 28/5/62 (อ่าน 59) 28 พ.ค. 62
กิจกรรม BIKE FOR LEARNERS ปั่นเพื่อน้อง ครั้งที่ 1 (อ่าน 84) 26 พ.ค. 62
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 17 พ.ค. 2562 (อ่าน 63) 18 พ.ค. 62