ข่าวประชาสัมพันธ์
ชอเชิญประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 (อ่าน 24) 27 มิ.ย. 63
คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านพรุพ้อ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมล (อ่าน 52) 04 มิ.ย. 63
วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 โรงเรียนบ้านพรุพ้อจัดการประชุมครู เพื่อรายงานผลการเรียนผ่านระบบ DLTV (อ่าน 47) 02 มิ.ย. 63
นายอำนวย สุวรรณชาตรี นำทีมคณะครูโรงเรียนบ้านพรุพ้อ ประชุมและชี้แจงแนวทางการเรียนรูปแบบออนไลน์ (อ่าน 75) 17 พ.ค. 63
นายอำนวย สุวรรณชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรุพ้อ นำคณะครู เข้ารับการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล (อ่าน 84) 07 พ.ค. 63
ขอแสดงความยินดีนักเรียนสอบผ่านเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 103) 10 มี.ค. 63
ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2562 วันที่ 2-3 มีนาคม 2563 (อ่าน 94) 26 ก.พ. 63
ผู้อำนวยการอำนวย สุวรรณชาตรี นำทีมคณะครู นักเรียนและบุคลกร โรงเรียนบ้านพรุพ้อ ปฏิบัติกิจกรรมในโครง (อ่าน 120) 18 ก.พ. 63
“โครงการขยายผล เกษตรเพื่ออาหารกลางวันอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” (อ่าน 121) 18 ก.พ. 63
ลูกเสือและเนตรนารี โรงเรียนบ้านพรุพ้อ เข้าร่วมกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ (อ่าน 123) 17 ก.พ. 63
โรงเรียนบ้านพรุพ้อ ร่วมกับเครือข่ายท่าชะมวงสามัคคี จัดประชุมวางแผน เตรียมการ งานมหกรรมตลาดวิชาการ (อ่าน 100) 12 ก.พ. 63
นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันบรรยายธรรม เนื่องในกิจกรรมวันมาฆบูชา (อ่าน 91) 12 ก.พ. 63
โรงเรียนบ้านพรุพ้อ ร่วมกับเครือข่ายคูหาสัมพันธ์จัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี (คูหาโมเดล) (อ่าน 86) 12 ก.พ. 63
ผู้อำนวยการอำนวย สุวรรณชาตรี นำคณะครูเข้าร่วมอบรมซึ่งจัดขึ้นโดย สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) (อ่าน 95) 24 ม.ค. 63
โรงเรียนบ้านพรุพ้อ เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 100) 24 ม.ค. 63
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563 (อ่าน 52) 15 ม.ค. 63
โรงเรียนบ้านพรุพ้อจัดกิจกรรม “สวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2563” (อ่าน 74) 27 ธ.ค. 62
นักเรียนและครูโรงเรียนบ้านพรุพ้อ “หิ้วปิ่นโตไปวัด” ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (อ่าน 74) 08 ธ.ค. 62
นักเรียนเข้าสอบธรรมศึกษาชั้นตรี ณ สนามสอบวัดใหม่ทุ่งคา (อ่าน 87) 03 ธ.ค. 62
นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกระโดดเชือก ครั้งที่ 17/2562 (อ่าน 80) 03 ธ.ค. 62
พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า (อ่าน 69) 28 พ.ย. 62
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2562 (อ่าน 71) 22 พ.ย. 62
ผู้อำนวยการอำนวย สุวรรณชาตรี นำคณะครูและนักเรียนร่วมขบวนแห่หมรับ เนื่องในประเพณีบุญสารทเดือนสิบ (อ่าน 118) 07 ต.ค. 62
สรุปผลกิจกรรมการแข่งขัน“งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน”ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 17 กันยายน 2562 (อ่าน 249) 19 ก.ย. 62
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี (คูหาโมเดล) เข้าฐานครั้งที่ 2 เรื่อง เงื่อนและระเบียบแถว (อ่าน 182) 13 ก.ย. 62
โครงการค่ายเสริมธรรม นำปัญญา ณ สำนักปฏิบัติ-ธรรมวัดเกาะบกรัตนาราม (อ่าน 153) 09 ก.ย. 62
โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านพรุพ้อ (อ่าน 135) 09 ก.ย. 62
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง จัดนิทรรศการและให้ความรู้แก่นักเรียน ในหัวข้อ “สัตว์ป่าสงวน” (อ่าน 114) 09 ก.ย. 62
วันแม่แห่งชาติ (อ่าน 135) 09 ส.ค. 62
ผู้อำนวยการ ครูและคณะกรรมการสภานักเรียน ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ การรักน้ำเฉลิมพระเกียรติ (อ่าน 169) 08 ส.ค. 62
ผู้อำนวยการ คณะครูร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (อ่าน 138) 08 ส.ค. 62
กิจกรรมตักบาตร-ทำบุญ เนื่องในวันครบรอบวันสถาปนา 57 ปี โรงเรียนบ้านพรุพ้อ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 256 (อ่าน 166) 05 ก.ค. 62
พิธีสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ พ.ศ. 2562 (อ่าน 142) 01 ก.ค. 62
การอบรมพัฒนาครูหลักสูตรการสร้างเครืองข่ายชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) (อ่าน 166) 01 ก.ค. 62
ผู้อำนวยการอำนวย สุวรรณชาตรี เข้าร่วมพิธีเปิดงานกีฬาสีโรงเรียนบ้านควนขันและชมกีฬามวยและปันจัตสีรัต (อ่าน 205) 21 มิ.ย. 62
การจัดสอบ เพื่อประเมินนักเรียนด้านการอ่านออก-เขียนได้ (อ่าน 240) 20 มิ.ย. 62
โครงการฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัย โดย โรงเรียนสอนขับรถพิธานพาณิชย์ (อ่าน 250) 20 มิ.ย. 62
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 142) 13 มิ.ย. 62
กิจกรรม CSR โดย นักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร 28/5/62 (อ่าน 162) 28 พ.ค. 62
กิจกรรม BIKE FOR LEARNERS ปั่นเพื่อน้อง ครั้งที่ 1 (อ่าน 241) 26 พ.ค. 62