ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่๒๓กุมภาพันธ์๒๕๖๔รร.บ้านยวนยางศึกษาดูงานที่รร.บ้านพรุพ้อเรื่องการให้แนวคิดการพัฒนาวิชาชีพแนวใหม (อ่าน 6) 24 ก.พ. 64
วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นักเรียนกลุ่มยุวเกษตรโรงเรียนบ้านพรุพ้อร่วมกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (อ่าน 10) 19 ก.พ. 64
วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านพรุพ้อจัดกิจกรรม สถานศึกษาปลอดภัย (อ่าน 15) 16 ก.พ. 64
วันพุธที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านพรุพ้อ มอบประกาศเกียรติคุณ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติ (อ่าน 38) 27 ม.ค. 64
วันศุกร์ที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑o.oo น. – ๑๑.oo น นายอำนวย สุวรรณชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้า (อ่าน 40) 27 ม.ค. 64
วันศุกร์ที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา o๙.oo น. – ๑๑.oo น. บุคลากรจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชะมวงที่ (อ่าน 41) 27 ม.ค. 64
วันศุกร์ที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านพรุพ้อ ได้จัดกิจกรรม“วันเด็ก”  (อ่าน 49) 14 ม.ค. 64
วันอังคารที่ ๑ ธันวคม ๒๕๖๓ " ร.ร.บ้านพรุพ้อ ประสบปัญหาน้ำท่วม" (อ่าน 53) 12 ม.ค. 64
วันที่ ๑o ตุลาคม ๒๕๖๓คณะครูและบุคลากร โรงเรียนบ้านพรุพ้อ เข้าร่วมกิจกรรม“ทอดกฐิน” ณ วัดปฐมยาตราธรรม (อ่าน 55) 12 ม.ค. 64
วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านพรุพ้อ จัดกิจกรรม “สวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2563” (อ่าน 49) 12 ม.ค. 64
วันที่ 7 ตุลาคมคม พ.ศ. 2563 ผู้อำนวยการ อำนวย สุวรรณชาตรี นำทีมคณะครูโรงเรียนบ้านพรุพ้อ (อ่าน 51) 12 ม.ค. 64
วันพฤหัสบดีที่ ๑0 กันยายน พ.ศ.256๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านพรุพ้อ จัดอบรมคุณธรรม (อ่าน 116) 12 ต.ค. 63
วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. 256๓ เวลา 0๘.๓0 น กิจกรรมสารทเดือนสิบ(แห่หมฺรับ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 111) 12 ต.ค. 63
วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 โรงเรียนบ้านพรุพ้อ นำโดยนายอำนวย สุวรรณชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียน (อ่าน 115) 12 ต.ค. 63
วันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.256๓ ผู้อำนวยการ อำนวย สุวรรณชาตรี คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านพรุ (อ่าน 98) 12 ต.ค. 63
วันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.256๓ เวลา ๑๔.00 น. คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านพรุพ้อ ร่ว (อ่าน 119) 12 ต.ค. 63
วันที่ ๑๔-๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านพรุพ้อ จัดงานมหกรรมตลาดวิชาการท่าชะมวง ครั้งที่ ๑๖ (อ่าน 104) 12 ต.ค. 63
วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านพรุพ้อ ได้รับเกียรติจากโรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย แนะแนวการศึ (อ่าน 77) 12 ต.ค. 63
ชอเชิญประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 (อ่าน 163) 27 มิ.ย. 63
คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านพรุพ้อ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมล (อ่าน 229) 04 มิ.ย. 63
วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 โรงเรียนบ้านพรุพ้อจัดการประชุมครู เพื่อรายงานผลการเรียนผ่านระบบ DLTV (อ่าน 205) 02 มิ.ย. 63
นายอำนวย สุวรรณชาตรี นำทีมคณะครูโรงเรียนบ้านพรุพ้อ ประชุมและชี้แจงแนวทางการเรียนรูปแบบออนไลน์ (อ่าน 271) 17 พ.ค. 63
นายอำนวย สุวรรณชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรุพ้อ นำคณะครู เข้ารับการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล (อ่าน 315) 07 พ.ค. 63
ขอแสดงความยินดีนักเรียนสอบผ่านเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 300) 10 มี.ค. 63
ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2562 วันที่ 2-3 มีนาคม 2563 (อ่าน 265) 26 ก.พ. 63
ผู้อำนวยการอำนวย สุวรรณชาตรี นำทีมคณะครู นักเรียนและบุคลกร โรงเรียนบ้านพรุพ้อ ปฏิบัติกิจกรรมในโครง (อ่าน 311) 18 ก.พ. 63
“โครงการขยายผล เกษตรเพื่ออาหารกลางวันอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” (อ่าน 290) 18 ก.พ. 63
ลูกเสือและเนตรนารี โรงเรียนบ้านพรุพ้อ เข้าร่วมกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ (อ่าน 300) 17 ก.พ. 63
โรงเรียนบ้านพรุพ้อ ร่วมกับเครือข่ายท่าชะมวงสามัคคี จัดประชุมวางแผน เตรียมการ งานมหกรรมตลาดวิชาการ (อ่าน 235) 12 ก.พ. 63
นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันบรรยายธรรม เนื่องในกิจกรรมวันมาฆบูชา (อ่าน 234) 12 ก.พ. 63
โรงเรียนบ้านพรุพ้อ ร่วมกับเครือข่ายคูหาสัมพันธ์จัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี (คูหาโมเดล) (อ่าน 247) 12 ก.พ. 63
ผู้อำนวยการอำนวย สุวรรณชาตรี นำคณะครูเข้าร่วมอบรมซึ่งจัดขึ้นโดย สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) (อ่าน 248) 24 ม.ค. 63
โรงเรียนบ้านพรุพ้อ เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 236) 24 ม.ค. 63
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563 (อ่าน 145) 15 ม.ค. 63
โรงเรียนบ้านพรุพ้อจัดกิจกรรม “สวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2563” (อ่าน 176) 27 ธ.ค. 62
นักเรียนและครูโรงเรียนบ้านพรุพ้อ “หิ้วปิ่นโตไปวัด” ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (อ่าน 212) 08 ธ.ค. 62
นักเรียนเข้าสอบธรรมศึกษาชั้นตรี ณ สนามสอบวัดใหม่ทุ่งคา (อ่าน 179) 03 ธ.ค. 62
นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกระโดดเชือก ครั้งที่ 17/2562 (อ่าน 206) 03 ธ.ค. 62
พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า (อ่าน 159) 28 พ.ย. 62
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2562 (อ่าน 167) 22 พ.ย. 62