ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อหนังสือ ปีการศึกษา2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2564