ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : กิจกรรมขยายพันธุ์พืช
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 2562,12:29   อ่าน 99 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กิจกรรมสบู่แฟนซี
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 2562,12:28   อ่าน 67 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กิจกรรมเหรียญโปรยทาน
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 2562,12:28   อ่าน 82 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กิจกรรมจัดสวนแก้ว
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 2562,12:27   อ่าน 57 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กิจกรรมเทียนหอมแฟนซี
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 2562,12:27   อ่าน 42 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กิจกรรมวุ้นลูกชุบหรรษา
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 2562,12:26   อ่าน 51 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กิจกรรมร้อยมาลัยจากถุงนม
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 2562,12:25   อ่าน 72 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กิจกรรมโคมไฟจากกระดาษลัง
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 2562,12:23   อ่าน 42 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กิจกรรมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 2562,12:22   อ่าน 55 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กิจกรรมน้ำเห็ด 3 อย่าง
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 2562,12:21   อ่าน 48 ครั้ง