ผลงานครู
ชื่อผลงาน : อบรมการศึกษาดูงาน 28-30/11/2563
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนาซูรา เก็มเบ็ญหมาด
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 2564,15:01  อ่าน 41 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการอบรมยกระดับโอเน็ต
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนาซูรา เก็มเบ็ญหมาด
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 2564,15:00  อ่าน 38 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการอบรมการเขียนรายงานการประเมินผล
ชื่ออาจารย์ : นางสาวบุษรา ช่อมณี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 2564,13:48  อ่าน 38 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการอบรม PLC
ชื่ออาจารย์ : นางสาวบุษรา ช่อมณี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 2564,13:47  อ่าน 35 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการอบรม amat้
ชื่ออาจารย์ : นางสาวบุษรา ช่อมณี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 2564,13:47  อ่าน 28 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อบรมการศึกษาดูงาน 28-30/11/2563
ชื่ออาจารย์ : ว่าที่ร.ต.หญิง วรรณวิมล บุญแก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2564,09:44  อ่าน 29 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อบรมการศึกษาดูงาน 28-30/11/2563
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปาริตา สัจจากุล
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 2564,14:21  อ่าน 33 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อบรมการศึกษาดูงาน 28-30/11/2563
ชื่ออาจารย์ : นางสาววริษา ไชยถาวร
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 2564,14:17  อ่าน 32 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อบรมการศึกษาดูงาน 28-30/11/2563
ชื่ออาจารย์ : นางสาววัชรี ย่องสรรเจริญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 2564,14:15  อ่าน 28 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการอบรม DLTV
ชื่ออาจารย์ : นางสาววริษา ไชยถาวร
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 2562,08:01  อ่าน 210 ครั้ง
รายละเอียด..